Finansiering

Selskapets finansieringsvirksomhet vil i hovedsak bestå av utlån og garantistillelser til næringsvirksomhet tilknyttet NorgesGruppen.

 

Ved henvendelser, ta kontakt på tlf (+47) 24 11 31 00.