Finansiering

Selskapets finansieringsvirksomhet vil i hovedsak bestå av utlån og garantistillelser til næringsvirksomhet tilknyttet NorgesGruppen.
Ved henvendelser, ta kontakt på finans@norgesgruppen.no eller vårt sentralbord på 
(+47) 24 11 31 00.