NorgesGruppen

Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen forteller hvordan NorgesGruppen Finans AS (NG Finans) samler inn og behandler personopplysninger.

NorgesGruppen Finans AS, Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo, organisasjonsnummer 920428959 er et heleid selskap i NorgesGruppen.

Kontaktopplysninger NG Finans AS: finans@norgesgruppen.no eller (+47) 24 11 31 00

Personopplysningsloven, andre lover og behandlingsansvar
NG Finans er etter personopplysningsloven behandlingsansvarlig for innsamlede opplysninger. Innsamling og behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven der personvernforordningen (GDPR) er inkludert, bokføringsloven, hvitvaskingsloven, finanslovgivingen og annet relevant regelverk.

Personvernerklæringer for utlån og bedriftskort

Utlån

Bedriftskort

Trumf Visa

Endringer

NG Finans kan endre behandling og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke gjennom egnet kanal.