Personvernerklæring Bedriftskort

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan NorgesGruppen Finans AS (NG Finans) samler inn og behandler personopplysninger i forbindelse med Bedriftskort.

Formålet med Bedriftskortet er å kunne tilby private og offentlige bedriftskunder å handle på kreditt i NorgesGruppens dagligvarebutikker. Det er bedriften som gjør en avtale med NG Finans, mens Kortet registreres på personer tilknyttet selskapet. Kortet kan kun brukes av Kortholder. Les mer om våre avtalevilkår her.

NorgesGruppen Finans AS, Postboks 300 Skøyen, 0213 Oslo, organisasjonsnummer 920428959 er et heleid selskap i NorgesGruppen. E-post: finans@norgesgruppen.no

Kontaktopplysninger til kundesenteret for Bedriftskort:
Tlf.: 480 33 400, e-post: info@ngbk.no

Personopplysningsloven, andre lover og behandlingsansvar

NG Finans er etter personopplysningsloven behandlingsansvarlig for innsamlede opplysninger. Innsamling og behandling skjer i samsvar med personopplysningsloven der personvernforordningen (GDPR) er inkludert, bokføringsloven, hvitvaskingsloven og annet relevant regelverk.  

I personvernerklæringen finner du informasjon om hvilke personopplysninger som samles inn, hvorfor disse samles inn, hva de brukes til, hvilke rettslig grunnlag som foreligger og hvilke rettigheter du har som registrert hos oss.

Formålet med å samle inn personopplysninger

Formålet med å samle inn personopplysninger er å administrere kundeforholdet for bedriften og Kortholder, samt for at NG Finans skal kunne tilby bedriftens kontaktperson og Kortholder tilpassede tilbud og kommunikasjon basert på analyse av kjøp av varer og tjenester. Slike tilbud og kommunikasjon kan også gjelde fra andre selskap i NorgesGruppen (eks. KIWI, Meny, SPAR og Joker),

Behandlingsgrunnlaget for å behandle personopplysningene er å oppfylle avtale om konto og kort, mens muligheten til og eventuell tilpasning i kommunikasjon har samtykke som grunnlag, se personvernforordningen artikkel 6.


Hvilke personopplysninger samles inn

Ved søknad om Kort/konto registreres, lagres og behandles opplysninger om Kontoinnehaver og Kortholder, kontaktpersoner, kontaktinformasjon, kredittramme mv., se søknadsskjema for Kort. 

Når Kortet/konto brukes, samles inn bla. opplysninger om handlet beløp, produkter, dato og hvor kjøp er foretatt, til NG Finans. Tilsvarende lagres opplysninger om kundedialog på bedriftens konto, blant annet med navn på hvem dialogen har vært med. 

Din respons på generelle kampanjer, eventuelle tilpassede kuponger, e-post og SMS-utsendelser og innlogget aktivitet på nett kan bli lagret.

Hva brukes opplysningene til

Personopplysningene kan, sammen med opplysninger fra eksterne kilder, eksempelvis adresseregistre og lignende, brukes i Kort/-kontoadministrasjonen. 

Opplysningene kan brukes i analyse for å tilpasse tilbud og kommunikasjon, så framt samtykker foreligger.  Opplysningene kan også benyttes til analyse av kjøpsadferd for å optimalisere sortimentet og drift av butikkene, men da er opplysningene anonymisert. 

Kjøpsopplysningene lagres i tråd med bokføringsforskriftens delkapittel om finansvirksomhet, for tiden 10 år.

Sletting

Personopplysninger slettes fra kjøpsopplysninger etter 10 år.  Deretter kan kjøpsopplysninger lagres anonymisert, for analyse og statistikk.

Dersom kundeforholdet opphører, slettes som hovedregel notater fra kundedialog. Spesielle forhold, for eksempel mistanke om misligheter eller mulige tvister, kan tilsi forlenget lagring.

Elektroniske søknader som ikke får inn nødvendige signaturer for fullføring av søknaden, vil bli slettet etter 8 uker.

Samtykker

Kontoinnehaver og kortholder må gi separat samtykke for å motta tilbud og kommunikasjon fra NG Finans via adressert post, SMS, e-post eller på tilsvarende måte. Dette gjelder også for andre selskap i NorgesGruppen sine varer og tjenester. 

Kortholder må gi separat samtykke til at slike tilbud og kommunikasjon kan være basert på sammenstilling og analyser av kjøpshistorikk.

Du kan alltid endre i dine samtykker. Ta da kontakt med kundesenter for Bedriftskort på telefon 480 33 400.

Databehandlere

NG Finans kan benytte medhjelpere (databehandlere) som gis tilgang til personopplysninger som er nødvendige for utføring av oppdrag regulert i en databehandleravtale. De sentrale databehandlerne er:

  • NorgesGruppen Data, for webportal og systemer for innsamling av kjøpsopplysninger
  • Evry, for kortadministrasjonssystemet
  • Ganske Enkelt, for kundeadministrasjonssystemet
  • Kredinor, for eventuell inkasso

For registrering i webportalen og til drift av kortadministrasjonssystemet brukes underdatabehandlere i India, og for disse er avtaleforholdene regulert ved EUs standardavtaler (SCC-avtaler).

Rettigheter og klageinstans

Du har rett til å be om blant annet innsyn, retting og sletting i personopplysninger i tråd med personopplysningsloven. Er du uenig i hvordan vi behandler dine personopplysninger, ønsker innsyn eller har spørsmål til behandlingen, kan du sende e-post til info@ngbk.no og merke den med "Personopplysninger". Du kan også kontakte vårt kundesenter for Bedriftskort på telefon 480 33 400.

Du kan klage på hvordan NG Finans behandler dine opplysninger til Datatilsynet: e-post: postkasse@datatilsynet.no, telefon: 22 39 69 00.

Endringer

NG Finans kan endre behandling og personvernerklæring for å følge nye rettslige krav, og på grunn av endringer i vår egen praksis for innsamling og behandling av personopplysninger. Ved endringer som krever samtykke vil du bli bedt om å samtykke gjennom egnet kanal. Informasjon om andre endringer vil bli gitt på www.ngbk.no.

Det brukes cookies på nettsiden til NorgesGruppen Bedriftskort; www.ngbk.no, men den inneholder ingen personlig informasjon og slettes når du forlater nettsiden.