Om oss

Virksomheten til NorgesGruppen Finans AS er kredittyting og garantistillelse ved finansiering av annen enn egen virksomhet. Dette kan være selvstendige kjøpmenn som har kjedeavtale med NorgesGruppens ulike profiler, partnere innen eiendomsutvikling for realisering av nye beliggenheter for butikker, samt andre samarbeidspartnere.

I tillegg tilbys to kortprodukter:

  • Bedriftskort er et betalingskort med kreditt til bedriftskunder for kjøp av varer i butikker eid av NorgesGruppen eller som er tilknyttet NorgesGruppen-konsernet gjennom kjedeavtale eller franchiseavtale. Betalingskortet med kreditt er i realiteten en automatisering og forenkling av bedriftskunders muligheter til å handle på kreditt med månedlig oppgjør.
  • Trumf Visa er et kredittkort for privatpersoner og som kun Trumf-medlemmer kan søke om. Trumf Visa kredittkort gir ekstra Trumf-bonus i- og utenfor NorgesGruppen sine butikker. I tillegg tilbyr Trumf Visa ulike forsikringstjenester, samt andre kredittkortfordeler.

Våre produkter omfattes ikke av PSD2 direktivet og forskrift om betalingstjenester. Vi vil derfor ikke utvikle åpne standardiserte grensesnitt (API) for fullmaktstjenester. (The PSD2 directive is not applicable to our products. We will therefore not develop an open standardised interface (API)).

NorgesGruppen Finans Holding AS eier 100 % av aksjene i NorgesGruppen Finans AS, og disse to selskapene utgjør samlet finanskonsernet. Holdingselskapet utøver eierrollen i driftsselskapet og utarbeider konsolidert regnskap og står for offentlig rapportering på konsolidert nivå. Holdingselskapet er 100 % egenkapitalfinansiert og eier kun aksjer i driftsselskapet. NorgesGruppen Finans Holding AS er et heleid datterselskap av NorgesGruppen ASA.

Begge selskaper ble etablert i januar 2018 og fikk konsesjon fra Finanstilsynet samme år.