Trumf Visa

Trumf Visa

Trumf Visa kredittkort gir Trumf-medlemmer mulighet til å spare enda mer Trumf-bonus.

NorgesGruppen Finans AS, Trumf Forsikring AS og Trumf AS er tre heleide selskaper i NorgesGruppen. Her kan du lese mer om hvilken rolle hvert av selskapene har i forbindelse med Trumf Visa kredittkort.

Forsikringene inkludert i Trumf Visa-kortet formidles av NorgesGruppen Finans som underagent for Trumf Forsikring.

Som Trumf-partnere kan NorgesGruppen Finans og Trumf Forsikring i samarbeid med Trumf kommunisere med Trumf-medlemmer, men bare dersom medlemmene tillater dette. En Trumf-partner utformer budskapet, men har ikke innsyn i medlemsopplysninger.

Trumf AS er finansagent for NorgesGruppen Finans. Agenturet er begrenset til å markedsføre Trumf Visa-kortet til medlemmene.

Selskapenes kundebaser deles ikke. NorgesGruppen Finans er underlagt finanslovgivningens strenge konfidensialitetskrav for kundeopplysninger, og utleverer bonusgivende transaksjoner til Trumf bare dersom kortholder har samtykket til dette.

Start søknaden her

API-grensesnittet for Trumf Visa er under utarbeidelse og vil tilgjengeliggjøres i nær fremtid.