Priser og vilkår

Priser og vilkår

Årsavgift   0 ,-
Erstatningskort   0 ,-
Varekjøp Norge og utland   0 ,-
E-faktura   0 ,-
Papirfaktura 45 ,-
Nødkontanter   0 ,-
Betaling innen forfall ved kjøp   0 ,-
Effektiv rente 27,19 % *
Valutapåslag   1,9 %
Nominell rente 23,00 %
Kontantuttak Norge og utland 35 kr + 1,50 %**
Minste fakturabeløp (minimum 250 ,-)  3,6 % av utestående saldo 


Gjeldende kundeavtale

Last ned Trumf Visa kundeavtale

*Effektiv rente basert på forhåndsbestemt forbruk: Finansavtaleloven §46: Beregning av eff. rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15 000 kr som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 mnd. i 12 like avdrag. Eff. rente er inkludert årsavgift, omkostninger ved 10 varekjøp i Norge på 1000 kr, 1 kontantuttak i Norge på 1000 kr, 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr og 1 kontantuttak i utlandet på 1000 kr per år.

** Kontanter Norge/utland: Rente beregnes fra uttaksdato. 45 dagers rentefri betalingsutsettelse gjelder kun ved varekjøp.


Tidligere kundeavtale
Trumf Visa kundeavtale gyldig frem t.o.m 31.12.2022
Trumf Visa kundeavtale gyldig frem t.o.m 24.03.2022