Priser og vilkår

Priser og vilkår

Årsavgift   0 ,-
Erstatningskort   0 ,-
Varekjøp Norge og utland   0 ,-
E-faktura   0 ,-
Papirfaktura 45 ,-
Nødkontanter   0 ,-
Betaling innen forfall ved kjøp   0 ,-
Effektiv rente 27,19 % *
Valutapåslag   1,9 %
Nominell rente 23,00 %
Kontantuttak Norge og utland 35 kr + 1,50 %**
Minste fakturabeløp (minimum 250 ,-)  3,6 % av utestående saldo 


Gjeldende kundeavtale

Last ned Trumf Visa kundeavtale

*Effektiv rente basert på forhåndsbestemt forbruk: Finansavtaleloven §46: Beregning av eff. rente tar utgangspunkt i en kreditt på 15 000 kr som er benyttet fullt ut med nedbetaling over 12 mnd. i 12 like avdrag. Eff. rente er inkludert årsavgift, omkostninger ved 10 varekjøp i Norge på 1000 kr, 1 kontantuttak i Norge på 1000 kr, 3 varekjøp i utlandet på 1000 kr og 1 kontantuttak i utlandet på 1000 kr per år.

** Kontanter Norge/utland: Rente beregnes fra uttaksdato. 45 dagers rentefri betalingsutsettelse gjelder kun ved varekjøp.


Tidligere kundeavtale
Trumf Visa kundeavtale gyldig frem t.o.m 31.08.2023
Trumf Visa kundeavtale gyldig frem t.o.m 31.12.2022
Trumf Visa kundeavtale gyldig frem t.o.m 24.03.2022